ĐÔNG NGÔ THI CÔNG DỰ ÁN NHÀ HÁT OPERA – CHAMPARAMA GRAN MELIA NHA TRANG