ĐÔNG NGÔ HOÀN THÀNH DỰ ÁN NHÀ HÁT CHAMPARAMA GRAN MELIÁ NHA TRANG