SỰ KIỆN : DẤU ẤN 15 NĂM ĐÔNG NGÔ – DONG NGO’S TALK THÁNG 4